Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan

Op woensdag 26 oktober 2022 heeft de inloopbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden van en belangstellenden voor woningbouwlocatie De Scheg in de gemeente Dijk en Waard. Tijdens deze bijeenkomst werd een aantal beelden uit het 'voorontwerpbestemmingsplan' getoond en toegelicht, zo ook het besluitvormingsproces. Circa 40 belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen en suggesties te delen.

De beelden die tijdens de bijeenkomst werden getoond komen uit het 'voorontwerpbestemmingsplan', een eerste studie om tot een inrichtingsplan van De Scheg te komen.

Voorontwerpbestemmingsplan

1 november '22

Aanleiding van de inloopbijeenkomst was het voornemen van de gemeente Dijk & Waard om (in samenwerking met de ontwikkelende partij BPD| Bouwfonds Gebiedsontwikkeling), van het gebied De Scheg een aantrekkelijke en toekomstbestendige woonlocatie maken. Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan voor dit gebied.

Het voorontwerpbestemmingsplan 'De Scheg' is inmiddels in procedure gegaan. Het plan behelst de bouw van 3 woongebouwen met maximaal 345 woningen op het terrein tussen de spoorlijn en de provinciale weg N242, ten zuiden van de Zuidtangent.

Het voorontwerp bestemmingsplan De Scheg ligt sinds 8 oktober voor een periode van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van gemeente Dijk & Waard. Iedereen kan op het plan reageren. Naar verwachting kan in 2024 een begin worden gemaakt met de woningbouw in De Scheg. Het voorontwerp-bestemmingsplan is overigens ook digitaal te raadplegen, en wel op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij plannaam ‘De Scheg‘ invult wordt u direct naar het plan geleid.

Vragen, opmerkingen en suggesties

Tijdens de bijeenkomst konden de bezoekers vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties doen. Hieronder een overzicht van de veel gestelde vragen en de gedane suggesties:

  • graag groen, duurzaam en betaalbaar
  • graag snel starten met de bouw
  • graag betaalbaar voor starters, jongeren
  • kan de gemeente een overzicht maken van alle aankomende projecten in de gemeente?
  • aandacht voor jongeren bij de vervolgontwikkeling, ook inzak de omgeving
  • aandacht voor geluidsisolatie in verband met ligging bij N242 en spoor
  • komt er nog ruimte voor bedrijven?

Naar aanleiding van de (vaker gestelde) vragen tijdens de bijeenkomst hebben we hier een overzicht van gemaakt, inclusief (uiteraard) de daarbij behorende antwoorden.  

  Veelgestelde vragen
  Nieuwsoverzicht