Samenwerkingsovereenkomst De Scheg-Westpoort

30 juni '23

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling heeft onlangs samen met de gemeente Dijk en Waard een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het gebied De Scheg-Westpoort aan de noordwestzijde van Heerhugowaard.

De Scheg wordt 'Vaanpark'

De gemeente Dijk en Waard is eigenaar van het plandeel Westpoort, BPD is eigenaar van het aangrenzende stuk grond tussen de spoorlijn en de provinciale weg N242. In totaal zullen er in dit deel van Heerhugowaard volgens deze overeenkomst circa 800 (betaalbare) woningen gerealiseerd moeten worden.

De samenwerkingsovereenkomst omvat naast de bouw van woningen in Westpoort en de Scheg ook de aanleg van een tunnel onder de spoorlijn die beide delen met elkaar verbindt.

Voor de woningbouwplannen voor het stuk grond tussen de provinciale weg en de spoorlijn (De Scheg) heeft het college van de gemeente Dijk en Waard onlangs het bestemmingsplan vastgesteld. Dit betekent dat de bouw van 341 appartementen in 3 verschillende woongebouwen van het plan 'Vaanpark' mogelijk wordt. Onlangs heeft BPD namelijk besloten de naam van het woningplan in de De Scheg te veranderen in 'Vaanpark'. 

Het wig- en vaantjes-vormige stuk grond tussen de provinciale weg en de spoorlijn zal worden getransformeerd tot een groen woongebied met een eigen park. Scheg heet daarom 'Vaanpark'.   

De bedoeling is dat op dinsdag 11 juli as. de gemeenteraad dit bestemmingsplan zal vaststellen. 

  Homepage
  Nieuwsoverzicht