Verslag inloopbijeenkomst april 2023

21 april '23

Op 19 april 2023 werd er weer een inloopbijeenkomst georganiseerd voor nieuwbouwplan De Scheg in Heerhugowaard. Wat er tijdens deze 2e bijeenkomst is besproken en wat nu de status is van het plan, lees je in dit nieuwsverslag.

De aanleiding

De eerste inloopbijeenkomst was een half jaar geleden. Wat was de aanleiding om nu opnieuw een inloopbijeenkomst te houden? Op dit moment werkt de gemeente Dijk en Waard aan het bestemmingsplan voor dit gebied. De gemeente wil van het gebied De Scheg, in samenwerking met BPD, een aantrekkelijke en toekomstbestendige woonlocatie maken. Het Ontwerp Bestemmingsplan van De Scheg is al door het College op 4 april 2023 goedgekeurd en ligt tot 19 mei 2023 ter inzage. Het plan betreft de bouw van 3 woongebouwen van maximaal 345 woningen op het terrein tussen de spoorlijn en de provinciale weg N242, ten zuiden van de Zuidtangent. Dit is ook te zien op onderstaande schetstekeningen.

Iedereen kan op het plan reageren, ook digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Vul bij de plannaam 'De Scheg' in, dan word je direct naar de juiste pagina geleid.

Naar verwachting geeft het College op 13 juni 2023 haar goedkeuring aan het Bestemmingsplan en kan dit medio juli in de Raad worden behandeld ter definitieve vaststelling. Aansluitend kan de omgevingsvergunning worden ingediend.

Naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Vragen, opmerkingen, suggesties

Tijdens de bijeenkomst konden de bezoekers vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties doen. Hieronder een overzicht van de veel gestelde vragen en de gedane suggesties:

  • Graag groen, duurzaam en betaalbaar;
  • graag snel starten met de bouw;
  • graag betaalbaar voor starters, jongeren;
  • aandacht voor jongeren bij de vervolgontwikkeling, ook inzake de omgeving;
  • aandacht voor geluidsisolatie in verband met de ligging bij de N242 en het spoor.

Tijdens de bijeenkomst werden er vragen gesteld die overeenkwamen met een aantal gestelde vragen op de bijeenkomst van 26 oktober 2022 jl.

Tot slot: tijdens de bijeenkomst werd beeldmateriaal getoond dat hier op deze pagina zichtbaar is. Wil je deze informatie als pdf downloaden? Dat kan. Klik op download 1 (pdf) en download 2 (pdf) om deze te downloaden. 

 

  Veelgestelde vragen
  Nieuwsoverzicht